16. mars 2011

En georgine-hekk er sådd

Som tidligere nevn, i år skal vi ha en hekk av georginer.  Og selvfølgelig sår vi dem selv.
Vi bruker papirpotter til georginene, og pga den høye spiringsprosenten velger vi i år å så ett frø i hver potte og heller etterfylle der det ikke spirer.

Hekken kommer til å bestå av bare Dahlia hortensis ‘Decorative Giants’ (arkivfoto).

1. mars 2011

Ny-huset

Hva gleder du deg til i hagen i år ?
Her er den nye eiendommen som vi tok over nå i overgangen mellom februar og mars,
og under all snøen ligger vår nye hage - en hage vi ennå ikke har sett.


Det eneste vi så langt har sett av selve hagen er flyfoto tatt på sommeren av Norkart, og vi har en mistanke om at det er litt for mye plen og litt for lite blomsterbed etter vår smak.  Uansett, i år blir det ekstra spennende å se hva som dukker opp etter hvert som snøen smelter.

Tomta er på ca 1,7 mål og vi har en m istanke om at hekken mot naboen er brudespirea, den blir i så fall stående :-)   Ellers så kan det se ut til at det er en del syrin og ubestemmelig kratt.  Vi har fått opplyst at det også er et område med barbaris, fine å se på, men de kommer til å forsvinne temmelig fort.

Sålista for 2011 blir i år utvidet kraftig med den god del fra sålista fra 2010.  Og vi planlegger også en aldri så liten georginehekk (Dahlia hortensis ‘Decorative Giants’), vi har plutselig plass til det, så hvorfor ikke :-)

Moseplassen har en konkurranse gående om "Hva gleder du deg til i hagen i år ?" - vi hivde oss like godt med der da vi i år virkelig gleder oss til å se hva vi har :-)